Có nhiều cách quản lý số tiền chi tiêu khi chạy quảng cáo trên Facebook. Ngân sách, giới hạn chi tiêu và ngưỡng thanh toán đều có chức năng kiểm soát số tiền cuối cùng bạn chi tiêu cho quảng cáo cùng Life Media tìm hiểu thêm về các thuật ngữ ngày nhé

Ngân sách, giới hạn chi tiêu và ngưỡng thanh toán Facebook Ads

Ngân sách:

Ngân sách là số tiền bạn muốn chi tiêu để hiển thị quảng cáo cho mọi người trong thời gian chạy quảng cáo do bạn đặt. Bạn có thể đặt tổng ngân sách cho chiến dịch bằng cách tối ưu hóa ngân sách chiến dịch (CBO) hoặc đặt ngân sách riêng cho từng nhóm quảng cáo. Có 2 loại khoảng thời gian dành cho ngân sách:

 • Ngân sách hàng ngày: Số tiền trung bình mỗi ngày mà bạn muốn chi tiêu cho một nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch nào đó. Ngân sách hàng ngày không phải là giới hạn tối đa.
 • Ngân sách trọn đời: Tổng số tiền bạn sẵn sàng chi tiêu trong toàn bộ thời gian chạy chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo. Ngân sách trọn đời là giới hạn tối đa và không phải là mức trung bình.

Lưu ý: Khi bạn tối ưu hóa ngân sách chiến dịch, ngân sách trọn đời sẽ thay thế giới hạn chi tiêu cho chiến dịch.

Giới hạn chi tiêu:

Giới hạn chi tiêu cũng có thể đảm bảo rằng bạn sẽ không chi tiêu cho quảng cáo quá số tiền bạn muốn:

 • Giới hạn chi tiêu cho chiến dịch: Số tiền tối đa bạn sẵn sàng chi tiêu cho một chiến dịch quảng cáo nhất định. Giới hạn chi tiêu cho chiến dịch không ảnh hưởng đến hoạt động phân phối quảng cáo nhưng đảm bảo rằng tất cả các quảng cáo và nhóm quảng cáo thuộc chiến dịch đều ngừng chạy khi chiến dịch đạt giới hạn đó.
 • Giới hạn chi tiêu cho tài khoản: Giới hạn trọn đời đối với số tiền mà tài khoản quảng cáo của bạn có thể chi tiêu cho tất cả các chiến dịch bạn đang chạy. Để đạt được kết quả tốt nhất, giới hạn chi tiêu cho tài khoản phải phản ánh được tổng ngân sách quảng cáo.
 • Giới hạn chi tiêu hàng ngày: Giới hạn chi tiêu hàng ngày góp phần xây dựng môi trường an toàn và đáng tin cậy trên nền tảng của chúng tôi. Với biện pháp này, các tài khoản quảng cáo sẽ được phân bổ một số tiền chi tiêu tối đa mỗi ngày. Các tài khoản quảng cáo đáp ứng tiêu chí chi tiêu của chúng tôi sẽ được xem xét việc tuân thủ Chính sách quảng cáo và các tiêu chuẩn khác trước khi được phê duyệt giới hạn chi tiêu cao hơn.

ngan-sach-facebook

Ngưỡng giới hạn chi tiêu của tài khoản trong một ngày

Ngưỡng giới hạn chi tiêu của tài khoản, có nghĩa là: ” 1 tài khoản có thể sử dụng tối đa bao nhiêu tiền trong 1 ngày ” Một số ngưỡng cơ bản như: 580k, 1.1M, 5.8M, Nolimit,…. Và giá trị của tài khoản quảng cáo đắt hay rẻ phụ thuộc vào cái này. Nếu tài khoản của bạn có ngưỡng là 580k, thì bạn có tạo ra 100 nhóm quảng cáo là 500k / nhóm. Thì cuối cùng 1 ngày nó cũng chỉ chi tiêu có 580k mà thôi. 

Ngoài ra,đó cũng chỉ là giá trị có thể chi tiêu trong 1 ngày. Và số càng cao giá trị con via đó các bạn còn sẽ nghe đến 1 số thuật ngữ như Via 50usd, Via 350usd, … thì càng đắt. 

Cách check ngưỡng chi tiêu. 

 • Bước 1: Tạo chiến dịch.
 • Bước 2: Chọn mục tiêu chiến dịch (mục tiêu gì cũng được) ấn tạo.
 • Bước 3: Bật ngân sách chiến dịch lên và điền 1 con số bất kỳ vào càng cao càng tốt

Sau cùng giá trị hiển thị trong bản thông báo chính là giá : “ngưỡng giới hạn chi tiêu của tài khoản”. Xem ảnh minh họa bên dưới:

Ngân sách, giới hạn chi tiêu và ngưỡng thanh toán Facebook Ads

Ngưỡng thanh toán và các lựa chọn lập hóa đơn

Ngưỡng thanh toán là số tiền kiểm soát thời điểm bạn sẽ nhận được hóa đơn quảng cáo dựa trên số tiền đã chi tiêu. Nếu đạt ngưỡng thanh toán trong tháng, bạn sẽ nhận được hóa đơn. Nếu bạn chạy quảng cáo sau khi đạt ngưỡng thanh toán, bạn sẽ nhận được hóa đơn thứ 2 vào ngày lập hóa đơn.

Trong quá trình chạy quảng cáo, chi phí quảng cáo sẽ được cộng dồn và chúng tôi sẽ tự động tính phí bạn nếu số tiền đã chi tiêu đạt ngưỡng thanh toán. Tất cả các nhà quảng cáo đều được phân bổ một ngưỡng thanh toán ban đầu nhưng chúng tôi sẽ xem xét ngưỡng thanh toán này và có thể tăng nếu bạn thanh toán đúng hạn cũng như tuân thủ Chính sách quảng cáo và các tiêu chuẩn khác của chúng tôi.

Thời điểm thanh toán hóa đơn là khi nào? 

 • 1 là khi tài khoản của bạn đạt đến mức bắt buộc phải thanh toán.
  • Ví dụ: Ngưỡng lập hóa đơn là 10 triệu thì khi bạn chạy đủ 10 triệu bắt buộc bạn phải thanh toán mới được chạy tiếp, nếu không tài khoản của bạn sẽ bị khóa tạm thời.
 • 2 Là khi đến ngày cuối cùng trong tháng hoặc trước 1 ngày
  • Ví dụ : Ngưỡng lập hóa đơn là 10 triệu, thì đúng ra đến 10 triệu bạn mới thanh toán tuy nhiên đến ngày 31/12 ( là ngày cuối cùng của tháng ) facebook sẽ yêu cầu bạn thanh toán dù số tiền chưa đến 10 triệu. 
 • 3 Là khi bạn thấy cần thanh toán
  • Ví dụ : Ngưỡng lập hóa đơn là 10 triệu, nhưng bạn chạy đến 5 triệu thì muốn dừng và không chạy nữa. Thì lúc ấy bạn ấn thanh toán trả tiền cho facebook. Dĩ nhiên rất ít anh em Đông Lào làm điều này. Do đó bây giờ mới nát cả ra….

Một số trường hợp đến ngưỡng thanh toán nhưng facebook không dừng mà vẫn chạy qua ngưỡng. Ví dụ ngưỡng 10 triệu nhưng bạn check thấy facebook cho bạn chạy đến 11 triệu. Thì đó không gì bất ngờ, bởi tài khoản bạn được Ân Hạn

Cách check ngưỡng lập hóa đơn. 

 • Bước 1: Vào trình quản lý quảng cáo
 • Bước 2: Vào cài đặt tài khoản quảng cáo
 • Bước 3: Chọn cài đặt thanh toán

Ngân sách, giới hạn chi tiêu và ngưỡng thanh toán Facebook Ads

Hình ảnh minh họa

Giới Hạn Chi Tiêu Trọn Đời Cho Tài Khoản

Giới hạn chi tiêu cho tài khoản chính là số tiền tối đa tài khoản đó có thể chạm đến. Và giới hạn này với tài khoản trả sau thì bạn tùy ý đặt, còn tài khoản trả trước sẽ là tổng số tiền bạn nạp vào.

Đối với tài khoản trả sau : Bạn sẽ đặt hoặc không tùy vào nhu cầu, nếu bạn đặt thì tài khoản chỉ được tiêu trong phạm vi cho phép, còn không đặt thì nó chạy mãi….

Ví dụ : Bạn thiết lập giới hạn chi tiêu cho tài khoản là 1 tỷ, thì khi tài khoản của bạn chạy đến 1 tỷ, nó sẽ ngừng lại. Bạn sẽ  reset lại hoặc mở tra thêm tùy ý.  Xem ảnh minh họa bên dưới: 

Ngân sách, giới hạn chi tiêu và ngưỡng thanh toán Facebook Ads

 

Đối với trả trước: Thì nó không thiết lập phần này, Bởi việc chạy ngưỡng bao nhiêu thì phụ thuộc và bạn nạp vào bao nhiêu tiền mà thôi. Nên khi bạn check sẽ không thấy được ngưỡng này. 

Trên đây là thông tin Ngân sách, giới hạn chi tiêu và ngưỡng thanh toán Facebook Ads mà Life Media đã tổng hợp lại chúc các bạn tìm thấy được những thông tin hữu ích.