Quy trình xét duyệt quảng cáo Facebook diễn ra thế nào?

Trước khi quảng cáo của bạn chạy trên Facebook hoặc Instagram, chúng tôi sẽ xét duyệt quảng cáo đó theo Tiêu chuẩn quảng cáo của Meta. Quy trình xét duyệt quảng cáo  này sẽ diễn ra tự động trước khi quảng cáo bắt đầu chạy và bạn có thể thấy trạng thái quảng cáo trong cột Phân phối của Trình quản lý quảng cáo trên Meta.

quy-trinh-xet-duyet-quang-cao-facebook
Quy trình xét duyệt quảng cáo Facebook

1.Cách hoạt động của quy trình xét duyệt quảng cáo

Hệ thống xét duyệt quảng cáo này chủ yếu dựa vào công nghệ tự động để áp dụng Tiêu chuẩn quảng cáo cho hàng triệu quảng cáo chạy trên các ứng dụng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có chuyên viên xét duyệt để cải thiện và huấn luyện hệ thống tự động của mình, cũng như để xét duyệt quảng cáo theo cách thủ công trong một số trường hợp.

Hệ thống xét duyệt quảng cáo này sẽ xem xét các quảng cáo có vi phạm Tiêu chuẩn quảng cáo của chúng tôi hay không. Quảng cáo có thể không được xét duyệt theo tất cả các chính sách trước khi phân phối lượt hiển thị, mặc dù tất cả quảng cáo đều có thể được xét duyệt lại bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi tiếp tục cải thiện hệ thống thực thi hiện tại của mình bằng cách thử nghiệm và triển khai các phương pháp mới để đảm bảo quy trình xét duyệt quảng cáo công bằng và hiệu quả. Ví dụ: chúng tôi có thể xem xét việc tuân thủ trước đây của nhà quảng cáo đối với Tiêu chuẩn quảng cáo của chúng tôi khi quyết định xem một quảng cáo nào đó có cần được xét duyệt thêm cho một chính sách cụ thể hay không.

Quy trình xem xét này có thể bao gồm các thành phần cụ thể của một quảng cáo như hình ảnh, video, văn bản, thông tin nhắm mục tiêu cũng như đích đến cùng các thông tin khác. Điểm đến của quảng cáo là nơi quảng cáo đưa mọi người đến khi họ nhấp vào quảng cáo này, chẳng hạn như trang web.

Dựa trên kết quả xét duyệt, quảng cáo sẽ bị từ chối hoặc được phép chạy.

01 1

2.Thời gian xét duyệt quảng cáo

Hầu hết các quảng cáo được xét duyệt trong vòng 24 giờ, mặc dù một số trường hợp có thể cần nhiều thời gian hơn. Lưu ý rằng quảng cáo có thể được xét duyệt lại,kể cả sau khi chạy.

Nếu muốn bắt đầu chạy quảng cáo vào một ngày cụ thể trong tương lai, bạn có thể lên lịch chạy quảng cáo Sau khi được gửi, quảng cáo sẽ trải qua quy trình xét duyệt quảng cáo nhưng sẽ không phân phối cho đến ngày bắt đầu chạy theo lịch.

thoi gian xet duyet quang cao facebook 1

3.Những hạn chế của quy trình xét duyệt

Việc xét duyệt quảng cáo của hàng triệu nhà quảng cáo trên toàn cầu theo Tiêu chuẩn quảng cáo của chúng tôi là cần thiết, nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức. Quá trình thực thi của chúng tôi không hoàn hảo. Đồng thời, cả máy móc lẫn con người đều có sai sót.

Chinh sach quang cao cua Facebook 1 1024x577 1

Khi chúng tôi đưa ra chính sách mới, các phần khác nhau trong hệ thống thực thi của chúng tôi – cả công nghệ tự động lẫn các đội ngũ được đào tạo trên toàn cầu – đều có thể cần một khoảng thời gian để tìm hiểu cách thực thi tiêu chuẩn mới này một cách chính xác và nhất quán. Tuy nhiên, trong quá trình chúng tôi thu thập dữ liệu và ý kiến đóng góp mới, mô hình máy học sẽ dần hoạt động hiệu quả hơn và quy trình thực thi tự động sẽ cải thiện.

Chúng tôi cải thiện hệ thống thực thi hiện tại của mình bằng cách thử nghiệm và triển khai các phương pháp tiếp cận mới để đảm bảo quy trình xét duyệt quảng cáo công bằng và hiệu quả. Ví dụ: chúng tôi có thể xem xét việc tuân thủ trước đây của nhà quảng cáo với Tiêu chuẩn quảng cáo của chúng tôi hoặc ý kiến đóng góp của khách hàng khi đánh giá quảng cáo của họ trước khi phân phối lượt hiển thị.

Nếu cho rằng quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc mặt hàng của mình bị từ chối không thỏa đáng, bạn có thể yêu cầu xem xét lại trong phần Chất lượng tài khoản trên Meta. Tìm hiểu thêm về những điều cần làm nếu quảng cáo bị từ chối.

Nếu cho rằng một quảng cáo trên Facebook, Instagram hoặc công nghệ khác của Meta vi phạm Tiêu chuẩn quảng cáo, bạn có thể báo cáo quảng cáo đó. Tìm hiểu thêm về cách báo cáo quảng cáo.

4.Chỉnh sửa quảng cáo đã lên lịch trước đó hoặc quảng cáo đang chạy

004

Quảng cáo hoặc nhóm quảng cáo đang chạy hoặc đã lên lịch trước đó sẽ kích hoạt quy trình xét duyệt mới khi có các thay đổi ở những khía cạnh sau:

  • Nhắm mục tiêu

  • Nội dung (ví dụ: hình ảnh, văn bản, liên kết hoặc video)

  • Tối ưu hóa

  • Sự kiện lập hóa đơn

  • Thay đổi về giá thầu,ngân sách quảng cáo hoặc lịch chạy quảng cáo sẽ không kích hoạt quy trình xét duyệt

Tìm Hiểu thêm