Facebook dần trở thành 1 mạng xã hội không thể thiếu trong đời sống thường nhật. Mọi người đều sử dụng Facebook với mục đích riêng như: giải trí, buôn bán,… Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ cách giải quyết các vấn đề khi bản thân vô tình vi phạm chính sách. Dưới đây là 1 số link kháng nghị cập nhật mới nhất dành cho những bạn đang chuẩn bị, đang tìm hiểu hay đang làm quảng cáo Facebook.

Trọn bộ link kháng facebook cập nhật mới nhất 2023

1. Một số link kháng Facebook

– Chat với suport: https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi
– Gửi kiến nghị cho facebook: https://www.facebook.com/help/127103474099499
– Đổi tên người dùng (URL) cho page: https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
– Yêu cầu gộp trang: https://www.facebook.com/help/249601088403018
– Link kháng đổi tên Trang: https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
– Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày: https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
– Đổi ngày sinh: https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
– Vấn đề đăng nhập: https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
– Check 20% text: https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
– Đề nghị nâng ngưỡng: https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
– Tài khoản profile bị hack: https://www.facebook.com/hacked
– Báo cáo tài khoản mạo doanh: https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603
– Mở khoá tài khoản FAQ: https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701
– Kháng không được phê duyệt qc: https://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146
– Kháng TK bị gắn cờ: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
– Kháng bị đá thẻ: https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
– Hồi sinh group: https://www.facebook.com/help/contact/157461604368161
– Bỏ block link: https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
– Tài khoản bị khoá: https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
– TK bị vô hiệu hóa theo chính sách: https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273
– Hoạt động bất thường: https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
– Treo phương thức thanh toán: https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189
– Chính sách quảng cáo: https://www.facebook.com/policies/ads/
– Không tìm thấy trang trên facebook: https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463
– Tháo capcha cho link: https://www.facebook.com/business/resources
– Báo cáo 1 vấn đề nào đó: https://www.facebook.com/help/181495968648557
– Facebook cho doanh nghiệp: https://www.facebook.com/business
– Hỗ trợ nhà quảng cáo: https://www.facebook.com/business/resources
– Cộng đồng trợ giúp: https://www.facebook.comum/help/comnity
– Trung tâm trợ giúp: https://www.facebook.com/help

2. Update thêm 1 số link kháng Facebook

– Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
– Xin Nâng ngưỡng: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
– Chat Support: https://www.facebook.com/business/resources
– Chính sách: https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content

3. Vấn đề về đăng nhập và tài khoản

– Báo cáo vấn đề đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
– Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân : https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
– Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện : https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
– Confirm Your Identity With Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
– Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa : https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
– Data Policy Questions : https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982
– Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855
– California’s Shine the Light law : https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057
– Data Policy Questions : https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138
– Thay tên chuẩn, đổi tên : https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
– Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

Trọn bộ link kháng facebook cập nhật mới nhất 2023

4. Liên hệ trực tiếp Facebook

– Yêu cầu thay đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
– Hợp nhất các trang trùng lặp : https://www.facebook.com/pages/merge/
– Phản hồi của bạn về trang : https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
– Mentions Verification Request : https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751
– Báo cáo tài khoản giả mạo : https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
– Yêu cầu tưởng nhớ : https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667

5. Về vấn đề quảng cáo và các vấn đề liên quan khác

– Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information: -Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app: https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417
– Report an Issue with Webcam Videos on Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936
– Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guide Hướng dẫn quảng cáo
– Advertising Policies: https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáo.
– Image Text Check: https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlayĐo 20% text
– Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights ip@fb.com Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…
– The Facebook stickers programstickers@fb.com Liên hệ về việc update stickers
– Personal Data Requests datarequests@support.facebook.com Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
– Facebook Research Team fbsurvey@fb.com
– Facebook Advertising Support fbadsupport@fb.com
– Business Manager Invoicing Application adaccountcreationsea@fb.com
– Access Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252 Truy cập bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive
– Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927 Facebook Ads API Standard Access
– Application https://www.facebook.com/business/standardadsapi
– Personal Data Requests: https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
– Request Access to the Mobile Partner Portal: https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777

6. Link kháng Facebook về tài khoản quảng cáo

– Accounts Account Disabled – Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086
– Account Disabled – Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
– Account Disabled – Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
– Disabled – multiple accounts: https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
– Account Disabled – 13 Underage: https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
– Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Capture 1024x565 1

7. Tài khoản mạo danh, người dùng Facebook vi phạm:

– Report an Impostor Account: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
– My Personal Account is Memorialized: https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
– My Personal Account was Disabled: https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
– Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account: https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519
– Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
– Account Disabled – Confirm Your Identity: https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429; https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
– Report a Login Issue: https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
– Account Disabled – Help Us Confirm Your Name: https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593
– Changing Your Name: https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
– Report an Underage Child (South Korea & Spain): https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi
– Child Data Request: https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051 Người bảo hộ cho tài khoản dưới vị thành niên
– Report an Underage Child: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 Báo cáo account dưới 13 tuổi
– Request Help with Your Child’s Ads Settings: https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614 Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18
– Personal Data Requests: https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047 Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

8. Tài khoản người đã mất, lí do khác:

– Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật
– Memorialization Request: https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất
– Requesting Content From a Deceased Person’s Account: https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245 Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất
– Special Request for Deceased Person’s Account: https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất
– Didn’t Receive Confirmation Email: https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755 Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email
– Email Address Already in Use: https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641 Vấn đề email bị người khác sử dụng
– Email Address Already Taken: https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459 Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng
– Profile Pictures on the Login Page: https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550 Yêu cầu xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook
– Security Checks Preventing Login: https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862 Gặp vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhập
– Report an Issue with Facebook Mobil Texts: https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949
– Report an Issue with Facebook on Mobile: https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789
– Changing Your Language-Specific Name https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186 Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác
– Report an Issue with Verifying Your Account https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại

9. Quyền riêng tư của tài khoản Facebook

– Report a Privacy Rights Violation https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922 Báo cáo vi phạm quyền riêng tư
– Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561 Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh: https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903; https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196; https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948
– Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783 Quyền riêng, yêu cầu video: https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
– Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
– Filing a DMCA Counter- Notification: https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter?parent_report_id=681768011967162 Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền
– Pages & Ads Request a Page Name Change https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812 Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

Trọn bộ link kháng facebook cập nhật mới nhất 2023

 

10. Một số link kháng Facebook cho trang

– Yêu cầu Hợp nhất Trang: https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405
– Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn: https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086
– Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274
– Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
– Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095
– Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143
– Khiếu nại một trang không công bố https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179
– Khiếu nại vi phạm chính sách trang https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106
– Trang không xuất hiện trong tìm kiếm https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463
– Phản hồi của bạn về Trang https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang
– Báo cáo trang bị tấn công: https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353 Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin
– Trang web hoặc nội dung bị chặn: https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
– Appeal Page Name Change Request: https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281 Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang
– Page Promotion Help: https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628 Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang
– Your Feedback about Pages Insights: https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195
– Reporting a Violation or Infringement of Your Rights: https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
– Copyright Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547 Báo cáo vi phạm bản quyền: https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520
– Trademark Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647 Báo cáo vi phạm thương hiệu
– Trademark Complaint Inquiry Form: https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632 Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn
– Counterfeit Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065 Báo cáo hàng giả
– Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other: https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053 Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn
– Directory of Intellectual Property Offices: https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ

11. Link kháng Facebook về các vấn đề thanh toán

– Disabled Payments Support: https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713
– Ads Payments Inquiry: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
– Suspended Payment Method: https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189
– Disable Payments Request https://www.facebook.com/help/contact/1552997831589494
– Contact Facebook About Your Purchase https://www.facebook.com/help/contact/691954850842417
– Disabled Payments and Ads Manager: https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879 (Kháng cáo khoá tài khoản bất thường).
– Unauthorized Charge: https://www.facebook.com/help/contact/733689746780575 Thanh toán trái phép.
– Business Manager Invoicing Application: https://www.facebook.com/help/contact/314015255448054